top of page

STØTTE TIL FORSKNINGS-PROSJEKT GODKJENT

Norwegian Process Services as som er en dattersekap av Norwegian Technology as har mottat en positiv svar på deres søknad om Skatte-FUNN status for en forskingsprojekt i kommunal sektor.

SkatteFUNN er bransjeuavhengig. Ordningen støtter alle typer bedrifter som driver FoU-prosjekter. Ved godkjenning, har disse rett til å benytte prosjektkostnader påløpt i innsendingsåret, i grunnlaget for skattefradrag.

RECENT POSTS

ARCHIVE POSTS

bottom of page